Тем бакалаврських випускових робіт за минулі роки:

 1. Підсистема інфраструктури відкритих ключів Черкаського міськвиконкому
 2. Проектування інформаційної системи дитячого реабілітаційного центру
 3. Розробка блокового шифру на основі перестановок та підстановок
 4. Підсистема фізичного захисту приватного підприємства
 5. Проектування механізму захищеного ftp-з’єднання.
 6. Розробка системи шифрування повідомлень у системах зв’язку
 7. Інформаційна безпека підприємницької діяльності в Україні
 8. Побудова механізму захисту процесу автентифікації та авторизації для веб ресурсів від стороннього кібернетичного впливу
 9. Захист web-ресурсу від несанкціонованого доступу
 10. Програмний засіб забезпечення захисту web-ресурсів
 11. Правове регулювання авторського права в Україні
 12. Підсистема захисту інформаційних ресурсів ПП «Ляна»
 13. Розробка web-ресурсу для шифрування повідомлень на E-mail адресу користувача
 14. Захищений програмний засіб перегляду web – сторінок для ОС Android
 15. Підсистема забезпечення безпеки інформаційних та матеріальних ресурсів СТО «Авто-сервіс-Л»
 16. Побудова захищеної корпоративної мережі на основі віртуальної приватної мережі
 17. Механізм захисту інформаційної системи приватного підприємства «bolondokhaza»
 18. Підсистема розмежування прав доступу в корпоративні мережі на базі технологій Windows Server
 19. Програмна реалізація технології моніторингу захищенності інформаційних ресурсів
 20. Розробка мікросервісу аутентифікації користувачів.
 21. Програмний засіб дослідження криптостійкості паролів
 22. Розробка підсистеми захисту сегменту локальної обчислювальної мережі структурного підрозділу ПАТ «Продтовари»
 23. Система розмежування доступу до корпоративної інформації на базі клієнт-серверної архітектури
 24. Механізм захисту інформації в структурі cаll-центру мобільного оператора
 25. Технологія захисту персональних даних користувача в інформаційній системі організації
 26. Автоматизована система контролю та оповіщення про інциденти безпеки на базі контролера Arduino
 27. Пристрій захисту інформації від витоку з мереж живлення
 28. Інтелектуальна система ідентифікації та моніторингу загроз
 29. Інтернет-сервіс шифрування даних алгоритмом RSA
 30. Електронний цифровий підпис і засоби його реалізації
 31. Інтернет-сервіс шифрування даних алгоритмом ElGamal
 32. Інтелектуальний засіб аналізу потенційно небезпечного web-контенту
 33. Підсистема контролю та моніторингу інцидентів фізичної безпеки приміщення на базі PLC та HMI SCADA
 34. Технологія захисту web-додатку від XSS вразливостей
 35. Механізм захисту мобільного терміналу від несанкціонованого доступу
 36. Політики доступу до інформаційних ресурсів приватного підприємства
 37. Підсистема блокування несанкціонованого доступу для ОС на базі Linux
 38. Стеганогрфічні методи передачі інформації та засоби їх реалізації
 39. Підсистема інформаційної безпеки на основі багатофакторної автентифікації
 40. Підсистема аналізу та реагування на потенційно небезпечні дії користувачів ІС
 41. Засіб перегляду web-сторінок під ОС Android з вбудованими механізмами захисту інформації

Теми магістерських випускових робіт за минулі роки:

 1. Застосування нейронних мереж для задач ідентифікації у інформаційних системах.
 2. Модульна системи визначення та оповіщення про мережі загрози web-вузла.
 3. Розробка та аналіз системи виявлення вразливостей Android-додатків.
 4. Розробка підсистема фіксації та обліку потенційних загроз на базі алгоритмів машинного навчання.
 5. Система забезпечення інформаційної безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу.
 6. Інтелектуальна підсистема прогнозування інцидентів роботи операційної системи.
 7. Інтелектуальна підсистема ідентифікації об’єктів в складі системи безпеки.
 8. Механізм захисту інформації в комп’ютерних системах об’єктів підприємницької діяльності.
 9. Система моніторингу потенційних загроз серверної платформи на базі linux.
 10. Методи захисту web-систем від вразливостей типу script injection.
 11. Дослідження методів тестування на проникнення комп’ютерних систем і способи підвищення їх захищеності
 12. Система інформаційної безпеки корпоративної мережі підприємства
 13. Модель генерації та збереження оптимізованих паролів
 14. Система інформаційного захисту біометричних даних
 15. Система захисту інформації в локальних мережах на основі систем виявлення проникнень
 16. Система захисту даних на базі блокового шифру AES
 17. Система забезпечення оперативного управління кібербезпекою на підприємстві
 18. Moдель аудиту вразливостей в pdf-файлах
 19. Аналіз та реалізація системи асиметричного шифрування даних алгоритмом RSA
 20. Система безпеки для спеціалізованого інформаційного сховища малого підприємстваТ