• Kunchenko-Harchenko V. Local community safety and global security policy // Monograph “Global Partnership for Local Sustainable Development: Modern Trends and Best Practices: monograph” / [ed. by L. O Petkova, O. Yu. Berezina, Andrzej Kryński] – Czestochowa, 2018.  – pp. 123-128. Avaliable at: http://main.nuife.org/wp-content/uploads/2018/10/MON_09_18-2.pdf
 • Монографія “Цикли Кондратьєва, безпека та інформаційно-управлінське документування в ієрархічних системах. Концепція забезпечення захисту // Українська академія друкарства, 2019. – 420 с.
 • Кунченко-Харченко В.І.  «Інформаційно-управлінське документування в ієрархічних системах. Концепції забезпечення захисту інформації», Львів 2015 [Текст]: наук.-навч. посібн. / В.І.Кунченко-Харченко . – Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. – 376 с.
 • Документологія – базис прогнозу інформаційних систем [Електронний ресурс]: навчальний посібник// М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 317 с.
 • Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Правознавство: навчальний посібник// К.: Кондор, 2011. – 474 с. – (Рекомендовано МОНУ для вищих навчальних закладів)
 • Кунченко-Харченко В.І. Інформаційно-управлінське документування // Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 316 с.
 • Інформаційно-системні технології, архівознавство і документологія для прогнозу циклів розвитку соціальних та виробничих систем: наук.-навч. посібн.// Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 300 с.
 • Кузнецова Т.В. Діловодство: учбовий посібник / Кузнецова Т.В., Кунченко-Харченко В.І. // Черкаси, 1998. – 120 с.
 • Кунченко-Харченко В.І. Документалістика: посібник // Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 147 с.
 • Сікора Л.С. Системологія прийняття рішень на управління в складних технологічних структурах// Львів: Каменяр, 1998. – 453 с.
 • Панаско О.М.,  Савельєва Т.В. Посібник до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 125 – Кібербезпека денної форми навчання // Черкаси:ЧДТУ, 2017. – 81 с.
 • Кунченко-Харченко В.І., Панаско О.М. Методичні вказівки до виконання практичних та контрольних робіт з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань: 1701 – Інформаційна безпека,  напряму підготовки 6.170101  «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» [ Електронний ресурс ] /  Уклад.: В.І. Кунченко-Харченко, О.М. Панаско; Мін-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 50 с.
 • Сагун А.В., Копил Д.В., Кунченко-Харченко В.І. Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт  з дисципліни “Проектування систем безпеки ІКСМ” для студентів напряму підготовки 6.170101 освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”// Мін-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016.
 • “Складання та оформлення документів» (Ч.1,2,3). Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»/ Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД. – 2015.
 • «Організація документаційного обслуговування в суб’єктах управління». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»/ Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Захист інформації. Основні положення». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Електронний документообіг у процесі управління». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»/ Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Систематизація документів та їх зберігання». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»/ Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Комерційна інформація в комп’ютерних системах та її захист від вторгнення». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Віртуальні технології, як новий спосіб організації партнерства у ведені корпоративного бізнесу». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Мікрографічний документ». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»/ Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Інформаційна культура особистості». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»/ Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.
 • «Оптичний документ і голограма». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.  «Магнітний документ». Методичні  вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Організація та документаційне забезпечення робіт, пов’язаних із захистом інформації» для ОКР «бакалавр» 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / Укладач д.т.н., професор Кунченко-Харченко В.І. – Черкаси-Львів, – УАД.– 2015.