• Державний реєстраційний номер 0110U000847 (01.2010–12.2011 р.р.), керівник роботи Кунченко-Харченко В.І.
  • Державний реєстраційний номер 0110U000848 (01.2010–12.2011 р.р.), керівник роботи Кунченко-Харченко В.І.
  • Державний реєстраційний номер 01070008094 (04.2007–12.2009 р.р.), керівник роботи Кунченко-Харченко В.І.
  • Державний реєстраційний номер 0109U001880 (2009–2011 р.р.) Науково-дослідна тема “Вдосконалення цифрових блоків шляхом застосування альтернативних форм представлення логічних функцій” (державний номер реєстрації 0109U001880), керівник роботи д.т.н., проф. Кочкарьов Ю.О.