МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до дипломного проектування
для здобувачів освітнього ступеня бакалавр

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до дипломного проектування
для здобувачів освітнього ступеня магістр