ЦИКЛ ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛIН             

                                                                                                           

–        Професійні функції і задачі магістра

–        Проектування систем забезпечення безпеки інформаційних технологій

–        Теорія і практика моделювання складних систем

–        Стандартизація і сертифікація засобів захисту інформації

–        Політика безпеки в інформаційних системах

–        Методологія наукових досліджень

–        Математичне моделювання систем захисту інформації

–        Управління інформаційною безпекою

–        Концепції сучасного природознавства

–        Мережеві операційні системи

–        Інформаційна безпека в Internet

–        Банківська справа

–        Захист операційних систем банків та баз даних

–        Патентознавство

–        Проектування систем забезпечення безпеки інформаційних технологій

–        Теорія оптимізації і прийняття рішень

–        Математичне моделювання інформаційних систем

–        Теорія систем і системний аналіз

–        Забезпечення надійності функціонування систем

–        Відкриті комп`ютерні системи

–        Автоматизовані засоби безпеки

–        Корпоративні мережі

–        Безпека мереж

–        Інтелектуальна власність

–        Комп`ютерна безпека в спеціальних телекомунікаційних системах

–        Інформаційна безпека в Internet

–        Проектування вузлів та сервісів в мережі Internet

–        Опеаційні системи

–        Сучасні технології програмування в мережах

–        Технології управління мережевими базами даних і знань

–        Менеджмент та маркетинг в галузі інформаційних технологій

–        Охорона праці в галузі

 

ЦИКЛ  ГУМАНIТАРНИХ ТА СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНИХ ДИСЦИПЛIН

 

–        Філософські проблеми наукових досліджень

–        Наукова іноземна мова

–        Економіка галузі

–        Цивільний захист

–        Охорона праці в галузі

–        Основи психології та педагогіки

–        Інтелектуальна власність