Кафедра інформатики, інформаційної безпеки та документознавства була створена 1 лютого 1996 року під назвою “Кафедра інформатики”. Першим завідувачем кафедри було призначено кандидата технічних наук,  доцента Олійника Григорія Тимофійовича. Нині кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії Кунченко-Харченко Валентина Іванівна.

 Утворення кафедри відбулось як відокремлення секції інформатики від кафедри обчислювальної техніки у самостійну кафедру. В цей період кафедра здійснює освітню підготовку студентів у галузі  сучасних інформаційних технологій на всіх факультетах ЧДТУ. Викладаються такі дисципліни: «Інформатика та комп`ютерна техніка», «Інформатика та систематологія», «Обчислювальна техніка та основи програмування». Ці дисципліни мають на меті ознайомити студентів із сучасним рівнем використання персональних комп`ютерів у різних галузях та навчити їх застосовувати обчислювальну техніку для розв`язування своїх фахових задач.

У 2002 р.  на  базі кафедри інформатики  відкрито спеціальність «Управління проектами»,  навчаючись за якою студенти здобувають ґрунтовні знання щодо сучасних інформаційних технологій та комп`ютерної техніки: розробки автоматизованих інформаційних систем і технологій у різних галузях народного господарства України, пакети управління проектами (Microsoft Project, SureTrak), пакети фінансового аналізу проекту (Project Expert).

У 2004 р. на базі цієї кафедри відкрита нова спеціальність «Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах». Кафедра перейменована у кафедру інформатики та інформаційної безпеки. 

У грудні 2007 р. кафедру розділено  на дві кафедри:. «Управління проектами» і кафедру «Інформатики та інформаційної безпеки». На кафедрі створені навчально-методичні цикли, що дозволяють розподіляти напрямки навчальної роботи на факультетах та дисциплінах ЧДТУ, а також забезпечувати навчальний процес із спеціальності «Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах».

Протягом 2008-2009 рр. відбулася технічна реконструкція навчальних лабораторій із заміною комп`ютерної техніки та впроваджено сучасне обладнання для проведення лабораторних занять. Використовуючи технології віртуалізації в лабораторії захисту комп`ютерних мереж  створено апаратно-програмне середовище, що дає змогу моделювати роботу в гетерогенних мережах. Програмоване керування конфігурацією дозволяє змінювати мережне оточення під задачі конкретної навчальної дисципліни чи завдання для студента групи. Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені методичною літературою. Належним чином підготовлено опорні  конспекти лекцій з основних базових дисциплін, що читаються на кафедрі.

У 2016 році кафедру “Інформатики та інформаційної безпеки” було перейменовано на “Інформатики, інформаційної безпеки та документознавства”, а перелік навчальних дисциплін, які викладаються, доповнився новими предметами.