Кунченко-Харченко В.І.:

 • Iryna Honcharenko, Olena Berezina, Valentina Kunchenko-Kharchenko V. Information Asymmetry as the Impact Factor On the Financial Security of the State// Proceedings of the 33 rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020”, 10-11 April 2019, Granada, Spain (ISBN: 978-0-9998551-2-6)
 • Berezina Olena, Honcharenko Iryna, Berezhna Lesya, Kunchenko-Kharchenko Valentina Stress-testing as a method of macroprudential policy and information security in banking sector// The 8 th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy, May 22-24, 2019, Odessa, Ukraine SHS Web of Conferences. 06004 (2019) M3E2 2019 https://doi.org/10.1051/shsconf/20196506004
 • Lubomir Sikora, Natalia Lysa, Rostislav Tkachuk, Yurii Kryvenchuk, Strategic terminal integration of game system and information resource consepts as a basis of analysis of energy active interation of technogenic and ecological systems/ Proceedings of the International Workshop on Cyber Hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global
  Information Networks (CyberConf 2019). 665-679 Kyiv, Ukraine, November 30, 2019 (Scopus) ISSN: 1613-0073 //
 • Кунченко-Харченко В.І., Сікора Л.С. Проблема формування концепцій прийняття стратегічних рішень// Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології друкарства, алгоритми, сигнали, системи. ДРУКОТЕХН-2018». С.29–32.
 • Кунченко-Харченко В.І. Інформаційна безпека територій України: виклики сьогодення// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10-12 травня 2018 року Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) «Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики». – С.102–104.
 • Кунченко-Харченко В.І. Інформаційно-аналітичні системи управління адміністративно-територіальними одиницями // Збірник матеріалів всеукраїнської науково- практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», 26-27 квітня 2018 року, Дніпро Сагун А.В., Гурін С.С., Савельєва Т.В.,
 • Кунченко-Харченко В.І. «Механізм захисту автентифікації та авторізації WEB-ресурсу від стороннього кібернетичного впливу»// Materials of XII international research and practice conference “Trends of modern science-2016”, May 30 – June 7 2016. – volume 24. – C.79-82.
 • Кунченко-Харченко В.І., Огірко І.О. Оптимізація пошукової моделі відбору даних з використанням K простору// Праці V міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів. – Черкаси, 2015 – С.103 – 107.
 • Кунченко-Харченко В.І. Систематизація архівного зберігання документів як основна умова продуктивного функціонування електронного документообігу в процесі управління // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія»,– Вінниця: ВНТУ, 2014. – С.77 – 80.
 • Кунченко-Харченко В.І. Електронний документообіг як база сучасного інформаційного забезпечення// Тези до міжнародної конференції «ICS – 2014» Львів, 2014 – С.226 – 227.