ДИСЦИПЛІНИ МАТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

–        Вища математика 

–        Теорія ймовірностей і математична статистика

–        Дискретна математика

–        Теорія інформації та кодування

–        Спеціальні розділи математики

–        Прикладна криптологія

ФІЗИКА, ТЕОРІЯ КІЛ, ЕЛЕКТРОНІКА

–        Фiзика

–        Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

–        Електроніка

–        Основи побудови МПС ІБ

–        Цифрова обробка сигналів

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

–        Інформаційні технології

–        Архітектура комп`ютерних систем

–        Операційні системи

–        Інформаційно-комунікаційні системи

ПРОГРАМУВАННЯ

–        Технології програмування

–        Технології управління мережевими базами даних і знань

–        Методи та засоби системного програмування

–        Сучасні технології програмування в мережах

ПОБУДОВА СИСТЕМ БЕЗПЕКИ

–        Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

–        Інструментальні засоби адміністрування систем безпеки

–        Системи технічного захисту інформації

–        Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід.

–        Проектування систем безпеки ІКСМ

–        САПР систем ІБ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

–        Вступ в інформаційну безпеку

–        Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

–        Організація та документаційне забезпечення робіт, пов`язаних із захистом інформації

–        Основи метрології та сертифікації СЗІ

–        Управління інформаційною безпекою

–        Системи банківської безпеки

–        Економічна безпека діяльності підприємств